Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Balanced Minerals OÜ (reg kood 14700184, juriidiline aadress Veski tn 69, 50409, Tartu, kontakt: kairi@kairikuha.com) tegeleb individuaalsete toitumis- ja elustiilinõuannete pakkumisega klientidele. Seoses sellega on Balanced Minerals OÜ võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust ning on isikuandmete vastutav töötleja. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • aadress;
  • teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
  • terviseandmed (kaal, pikkus, juuksevärv, kaebused, toitumiseelistused, treeningud, puhkerežiim)
 
Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendile juukseanalüüsi ja „Nutritional Balancing“ programmi osutamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, teenus, kogus, kliendi kontaktandmed) kasutatakse ostetud teenuse osutamiseks ja raamatupidamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et pidada kliendiga ühendust ja pakkuda talle juukseanalüüsi ja „Nutritional Balancing“ programmi, ning uudiskirjateenuse tellimise korral ka uudiskirja edastamiseks. Terviseandmeid töödeldakse selleks, et pakkuda individuaalset nõustamist „Nutritional Balancing“ programmi raames.

Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. 

Õiguslik alus

Andmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud teenuslepingu täitmise eesmärgil või juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Arvete koostamisel vajalikud isikuandmed (nimi ja aadress) edastatakse Balanced Minerals OÜ raamatupidamisteenuse osutajale, kelleks praeguse seisuga on Anypenny OÜ (www.anypenny.ee).

Juukseanalüüsiga kaasnevad terviseandmed edastatakse kliendi nõusolekul „Nutritional Balancing“ programmi juhendajale Susan Cachayle soovituste andmiseks „Nutritional Balancing“ programmi koostamiseks. Selleks kasutatakse GSuite turvalist e-postiplatvormi.

Balanced Minerals OÜ uudiskirjaga liitunute isikuandmeid (eesnimi ja e-postiaadress, IP-aadress ja asukohariik), edastatakse e-postiturundusplatvormile ConvertKit (app.convertkit.com) uudiskirjateenuse osutamiseks.

Veebilehe www.kairikuha.com külastusandmeid (IP-aadressid) töödeldakse anonüümselt pakutavate teenuste parendamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse salasõnade ja ajakohase viirustõrjetarkvaraga turvatud arvutites ja kõvaketastel. Juurdepääs isikuandmetele on Balanced Minerals OÜ töötajal, kes saab isikuandmetega tutvuda selleks, et osutada kliendile kokkulepitud teenust. Ettevõte rakendab asjakohaseid füüsilisi, ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kliendil õigus võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, saates selleks e-kirja aadressil kairi@kairikuha.com.

Säilitamine

Kliendile juukseanalüüsi ja „Nutritional Balancing“ programmi teenuste osutamiseks kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõpetamiseni, millest klient teavitab teenusepakkujat kirjalikult e-posti teel.
Uudiskirjaga liitumiseks esitatud andmeid hoitakse kuni uudiskirjast loobumiseni.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Balanced Minerals OÜga e-posti teel aadressil kairi@kairikuha.com. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Balanced Minerals OÜ tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Balanced Minerals OÜ tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul palun pöörduda Balanced Minerals OÜ poole e-posti aadressil kairi@kairikuha.com.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).